تعرفه خدمات ترجمه همزمان و اعزام مترجم

قیمت خدمات ترجمه همزمان و اعزام مترجم همزمان، روزانه به شرح زیر می باشد :

زبان روزانه حداقل (تومان) روزانه حداکثر (تومان)
انگلیسی 3000,000 600,000
فرانسه 400,000 900,000
عربی 350,000 700,000
روسی 450,000 950,000
آلمانی 450,000 950,000
ترکی آذربایجانی 400,000 950,000
ترکی استانبولی 550,000 950,000
ایتالیایی 500,000 950,000
اسپانیایی 550,000 950,000
چینی 750,000 1,500,000
کره ای 750,000 1,500,000
ژاپنی 750,000 1,500,000


قیمت خدمات ترجمه همزمان و اعزام مترجم همزمان، ساعتی به شرح زیر می باشد :

زبان ساعتی حداقل (تومان) ساعتی حداکثر (تومان)
انگلیسی 100,000 200,000
فرانسه 200,000 300,000
عربی 200,000 300,000
روسی 200,000 300,000
آلمانی 200,000 300,000
ترکی آذربایجانی 150,000 300,000
ترکی استانبولی 200,000 300,000
ایتالیایی 200,000 300,000
اسپانیایی 200,000 300,000
چینی 300,000 450,000
کره ای 300,000 450,000
ژاپنی 300,000 450,000

جهت هماهنگی اعزام مترجم همزمان و مترجم همزمان به سراسر کشور با شماره 38437161- 051 حاصل نمایید.

  • تماس با ایران ترجمه
  • logo-samandehi
  • به پرداخت بانک ملت